Безопасност и стерилност на татуировка

Ние обръщаме особено внимание на защитата на здравето на нашите клиенти.

За нашето студио приоритет е въпросът за защитеността на здравето на клиентите, като строго се спазват всички необходими правила и установени санитарни норми. Нашите служители правят всичко, за да направят процеса по нанасяне на татуировката напълно безопасен.

Най-важното правило при извършване на услуги в нашия салон са стерилността и безопасността! Ние строго следим за спазването на условията, които отговарят на нормите за нанасяне на татуировката и изпълняваме правилата, установени за медицинските учреждения.

Всички творби, правени в студиото, съответстват на международните стандарти за качество.

Процесът на нанасяне на татуировката върху тялото преминава в специално оборудвани кабинети, оборудвани с всичко необходимо за ежедневното стерилизиране на помещението и оборудването. Ултравиолетовата  бактерицидна лампа е предназначена за стерилизиране на въздуха в кабинета, нейното излъчване премахва всички възможни бактерии и микроби, които могат да се намират във въздуха, като правят по този начин пространството на кабинета стерилно. Всички повърхности ежедневно и в процес на работа се обработват със специални бактерицидни средства, използвани в медицинските учреждения.

За всеки нов клиент се използва индивидуална бариерна защита на мястото на татуирането (кушетка или фотьойл) – чиста еднократен чаршаф, еднократно покритие на оборудването. За да бъде гарантирана безопасността всички контакни материали – игли за татуиране, капачетата им, капачки за боята – се използват само веднъж и се разопаковат пред Вас. Майсторите работят с хирургически ръкавици.

В процеса на работа мястото, където се нанася татуировката на тялото, се обработва със специален бактерициден разтвор, който се използва в медицината.

Основното работно оборудване – татуировъчни машинки, държатели – преминават необходимите етапи на стерилизиране след всеки клиент по стандарти, приети в медицинските заведения. Това са механично почистване, химическо почистване в дезинфекциращ разтвор, ултразвуково почистване.

Само всички тези етапи позволяват да се гарантира пълна стерилност на инструментите, премахване на каквито и да е бактерии, микроби и микроорганизми.

Ние осигуряваме пълна безопасност при изпълнение на процедурите в нашия салон.

Въпроси за безопасността при татуирането.

Как мога да бъда сигурен, че да си направя татуировка е напълно безопасно?

Професионалният майстор използва само консумативи за еднократна употреба, които се разопаковат пред Вас. Това се отнася за всички материали, които влизат в допир с кожата.

Инструментите, които не влизат в допир с кожата, преминават през триетапна система. Това е най-съвременното и надежно оборудване.

Как преминава процесът на подготовка за работа?

Преди да пристъпи към работата, специалистът избира необходимия тон на пигмента, налива боята само в еднократни капачки, които се отварят пред Вас.

Той приготвя необходимите инструменти – игли за еднократна употреба, капачки, капачета, стерилизиран държател, бариерна защита на клипкорда. Масичката се покрива с фолио за еднократна употреба. Ако желаете, винаги можете да присъствате и да наблюдавате процеса на подготовка за извършване на работата.

В помещението се влиза само с калцуни за еднократна употреба.

Помещението на ателието преминава през ежедневна обработка.

Ако имате допълнителни въпроси, ни се обадете и наминете през нашето тату студио в центъра на Варна за безплатна консултация. Ние подробно ще Ви разкажем за тънкости при правенето на татуировката.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.